D2VN - Warth of the lich king

Phiên bản đầy đủ: Build Bone Nerc PvP D2VN
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Đây là clip hướng dẫn build Bone Necr khi các bạn đang chơi ở sv D2VN
Một số kĩ năng pvp với Bone Necr thì các bạn phải thực sự yêu thích char này và trải qua nhiều trận chiến thì mới có thể nâng cao kĩ thuật điều khiển char Nerc hoàn thiện nhất:

https://www.youtube.com/watch?v=XqA5bMrVt54
Có thể thay thế Diablo soul = Enigma nhưng bắt buộc phải đạt đủ các breakpoint cần thiết như FCR FHR DR ....

Kĩ thuật Namelock và Chainlock dành cho Nerc các bạn có thể tham khảo:
https://www.youtube.com/watch?v=F8FMHfy3pYw