D2VN - Warth of the lich king

Phiên bản đầy đủ: Sorceress
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.

Sorceress

Thông báo

  1. Forum Closed

Chủ đề quan trọng

  1. Hướng dẫn luyện công sorc-cold (7 Trả lời)
  2. sORC-NOVA- ÁNH CHỚP (3 Trả lời)
  3. Các kiêu build sorceress thông dụng (5 Trả lời)