D2VN - Warth of the lich king

Phiên bản đầy đủ: Barbarian
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.

Barbarian

Thông báo

  1. Forum Closed

Chủ đề quan trọng

  1. Whirlwind Barbarian (BvC) (48 Trả lời)
  2. Các kiểu build barbarian thông dụng (7 Trả lời)

Chủ đề

  1. Build BVC Barb PvP D2VN (1 Trả lời)
  2. Build Berserker Barb PvP D2VN (0 Trả lời)
  3. Giới thiệu sơ lược về Barbarian (0 Trả lời)