D2VN - Warth of the lich king

Phiên bản đầy đủ: Assassin
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.

Assassin

Thông báo

  1. Forum Closed

Chủ đề quan trọng

  1. Assasin ww-trap (14 Trả lời)
  2. Các kiểu build assasin thông dụng (6 Trả lời)

Chủ đề

  1. Build Trap/Kick PvP D2VN (0 Trả lời)
  2. Xin hướng dẫn build kicksin (2 Trả lời)
  3. PvM Pure Kicksin (2 Trả lời)
  4. ASS (3 Trả lời)
  5. [ THÔNG TIN ] ASSASSIN - Sát thủ (4 Trả lời)
  6. Giới thiệu sơ lược về Assassin (0 Trả lời)