D2VN - Warth of the lich king

Phiên bản đầy đủ: Forum Closed
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.

Forum Closed - zwins

Do hệ thống đã cũ và ít tương tác nên BQT quyết định close form. Tuy nhiên vẫn để lại để giữ những bài post cho mọi người tham khảo.