Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
mất hết đồ + - 1lv

#1
ad xem lại tk hjepga92 với h qua lv 86 với nhiều đồ sao h nay đã mất sạch mà lv còn có 85 Sad mất 1 cây thunder 2 + 1 ring contric + 1 amu mara
+ 1 mash 2 all skill+ nhiều đồ mới cày hôm qua mất hết
cả acc hiep92 nữa h qua cày lên lv 85 r h về 81 Sad

#2
đã bt trở lại tks ad closed ạ :3Chuyển đến diễn đàn:


Những người đang xem chủ đề này:
1 khách

User Panel

Welcome guest, not a member yet?

Why not sign up today and start posting on out community forums.


  Register

Navigation


Forum software by © MyBB