Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Thông báo] Topic giải quyết vấn đề mất char ngày 07-05

#1
Mọi người để lại tên Char bị mất tại đây. Những char nào đã bị xóa trước đó không thể phục hồi nhé.

#2
tên char: WhoIsNec
Tên acc: philong07712
ad phục hồi giùm mình cái nha

#3
Tên char: CanTaoHoCai
Tên acc: pro1302

#4
Tên acc: Navi
Gồm 2 char:
+Char mất: NAVY, sor
+Char còn: NAVI, nec

#5
Tên acc: D1
Char mất:
Tên char: S_farm; King_Nec

Tên acc: M3D-Kid
Char mất:
Tên char: MBAD-kid

#6
tên char: maxx
Tên acc: kellymax87
ad phục hồi giùm mình cái nha

#7
char: Y_uDie
id: palabon

char: Gambler
id: om

#8
acc: lunar
char: Lunar-BestADC
acc: lunar1
char: OnlyDraven, zLunar

#9
Đã xử lí cho các bạn ở trên Big Grin
Lời yêu thương anh nói hay như hát ...
Em quay lại em tát đẹp như phimFacebook: http://fb.me/warklock2912
#10
acc: TanPhat char: ShadowDemon(Nec) acc: KimThanh char: Amazon(mất nv nên em off lâu woa nên quên mất tên r) Nhờ AD KP con Nec trước con Amazon k được thì thôi nhé. Cảm ơn AD nhiều!!! <3 Diablo IIChuyển đến diễn đàn:


Những người đang xem chủ đề này:
1 khách

User Panel

Welcome guest, not a member yet?

Why not sign up today and start posting on out community forums.


  Register

Navigation


Forum software by © MyBB