Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Thông báo] Hoàn trả GOLD từ ss3

#1
BQT tiến hành hoàn trả lại GOLD cho các bạn.

Danh sách (Tên tài khoản - số tiền đã nạp - số tiền hoàn trả):

 - Hoàn trả 30%:
   + conquaivat - 1200 -> 360 GOLD
   + aise1996 - 1000 -> 300 GOLD
   + saintsin - 630 -> 180 GOLD
   + Kaiba - 300 -> 90 GOLD
   + Love Key - 900 -> 270 GOLD
   + s2bobbys2 - 1020 -> 302 GOLD
   + smileyhb - 100 -> 30 GOLD
   + thienhansas - 30 -> 9 GOLD
   + teokuti - 20 -> 6 GOLD
   + bjnmonkey77 - 20 -> 6 GOLD
   + thino_cts - 100 -> 30 GOLD
   + manhtuong12889 - 220 -> 66 GOLD
   + liberty - 20 -> 6 GOLD
   + takada - 20 -> 6 GOLD
   + Hiper411 - 200 -> 60 GOLD
   + lonelinesss96 - 520 -> 156 GOLD
   + 5chaitete - 4010 -> 1203 GOLD
   + vcaocaov - 430 -> 129 GOLD

- Hoàn trả 50%:
   + lonelinesss96 - 300 -> 150 GOLD
   + phananhaq - 510 -> 255 GOLD
   + conquaivat - 1240 -> 620 GOLD
   + THM_S2 - 1070 -> 535 GOLD

- Hoàn trả 70%:
   + babyamon - 400 -> 280 GOLD
   + Nguyễn Minh Chí Cường - 290 -> 203 GOLD
   + pitpulls - 190 -> 133 GOLD
   + Khoa Nguyễn - 480 -> 336 GOLD
   + THM_S2 - 1010 -> 707 GOLD
   + pkngocanh - 300 -> 210 GOLD
   + Nguyễn Anh Quân - 750 -> 525 GOLD
   + attdef - 150 -> 105 GOLD
   + hitmanyakasi - 100 -> 70 GOLD
   + lonelinesss96 - 300 -> 210 GOLD
   + anhson - 40 -> 28 GOLD
   + r23121990 - 836 -> 585 GOLD
   + lamp - 230 -> 161 GOLD
Lời yêu thương anh nói hay như hát ...
Em quay lại em tát đẹp như phimFacebook: http://fb.me/warklock2912
#2
úi cha.lão lamp dc giả lại 70%Chuyển đến diễn đàn:


Những người đang xem chủ đề này:
1 khách

User Panel

Welcome guest, not a member yet?

Why not sign up today and start posting on out community forums.


  Register

Navigation


Forum software by © MyBB