Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[ THÔNG TIN ] ASSASSIN - Sát thủ

#1
=3ASSASSIN
Ảnh trong game


=3Tiểu sử

[ Chắc không ai đọc đâu nên cũng không cần phải dịch - Lười Tongue ]
Trích dẫn:In the third century, two brothers rose to dominance from within the ranks of the Vizjerei clan of mages; their names were Horazon and Bartuc. Both were equally powerful and ambitious, and both were fascinated by the power one could obtain through the practice of Demonic Magics; however, the two differed in their views regarding how best to study demons. While Horazon viewed demons as a great source of power, he felt that in order to use that power best, you must harness a demon and bend him to your will. His brother, on the other hand, grew to sympathize with the demonic powers and felt (with no small influence from the demons) that the demonic forces were best understood by allying with the Hellish authorities so their secrets could be shared freely, and that is exactly what he did. Their diametrically opposed philosophies caused a great schism that split the ranks and tore the Vizjerei clan apart.When at last their fierce rivalry culminated in inevitable violence, the combatants learned too late that they had both been played as pawns by the demonic host. The ensuing battle was so great it set the very firmament aflame, and when it was complete and the stillness of remorse was all that remained, Bartuc lay dead, Horazon had vanished into self-imposed exile, and the Vizjerei had learned a costly lesson. The small surviving group of sorcerers, the remnants of the once-great Vizjerei clan, resolved forevermore to spurn Demonic Magics and set about renewing their studies in the Elemental Magics. To further ensure that a similar tragedy could never happen again, they formed a secret order whose sole purpose was to police the mage clans, destroying corruption wherever they found it. This was the birth of the Viz-Jaq'taar, the Order of the Mage Slayers — otherwise known as the Assassins.Knowing that such an order might itself be corrupted if exposed to the power of magic, the Vizjerei deemed it of the utmost importance that these Assassins maintain the purest, most focused minds. They should live in meditation and draw their power from within, not from external forces that could easily mask demonic interference. To this end, the Order would not employ the magic arts directly; rather, they would use ingenious devices and enchanted items to battle those possessing great magical powers. To further their campaign against demonic corruption, they concentrated on honing the natural martial abilities of their bodies, both physical and mental.Because the Order remains veiled in secrecy, few people, even among the mages, know more than rumors about this mysterious organization. Their reputation has been one shrouded in ambiguity. Legends of their stalwart vigilance, and the widespread fear of their retribution, have kept many mages away from the temptations of corruption, so actual sightings have been rare. However, with the reemergence of the Three, and the subsequent increase in demonic manifestations in the world, the Order has shown a greater public presence of late.Assassins do not employ the magic arts directly; rather, they use enchanted items that mimic elemental powers, which can function autonomously. To further avoid potential corruption, they also focus on the natural abilities of the mortal body — powers of the mind and unarmed combat. The Assassins have trained extensively in the use of an exotic group of weapons: sets of metal blades and claws that strap onto the wrists. They have expertly incorporated the use of these weapons into their martial arts, and when wielding one in each hand, an Assassin can deliver a devastating double attack. Even the most novice of Assassins is a past master of infiltration, and no lock has been made that they cannot circumvent. Hence, an Assassin needs no key to open locked chests.Intrinsic to the Assassin’s arsenal of abilities is her incredible prowess in the mysterious Martial Arts style of the Viz-Jaq'taar.
Tạm Dịch :
Trích dẫn:Vào thể kỷ thứ 3 ,hai anh em Horazon và Bartuc đã vương lên thống trị từ bên trong hàng ngũ của "Vizjerei clan of mages " [ Mình để nguyên văn cho bạn nào thích tên khác ] .Cả hai điều mạnh mẽ và đầy tham vọng.Cả hai người điều bị cuốn hút bởi sức mạnh của việc luyện ma thuật " Demonic Magics " [ Ma thuật của quỷ dữ ] .Tuy nhiên cả hai điều có cái nhìn khác nhau về việc học ma thuật này .Horazon thì xem quỷ [ Demons] như nguồn mà thuật khổng lồ , ông cảm thấy rằng , để sử dụng nguồn ma thuật này một cách tốt nhất thì ông phải tìm những con quỷ mạnh nhất và bắt nó về để thu phục [ Đoạn này khá là khó hiểu ] . Mặc khác , em trai ông lại đồng cãm với những con quỷ và đối với em trai ông thì việc gia tăng sức mạnh từ " Demonic Magics " là gia nhập , liên kết với những con quỷ để được chia sẽ một cách "thoáng" [ freely] nhất.
[ Ở đoạn này có thể dịch khác : - Liên kết , gia nhập với những con quỹ để biết được bí mật của nó và được nó chia sẽ một cách tự do cho mình ]
Đó là những gì mà em trai ông đang làm .
Sự khác nhau đó của họ đã làm cho tộc [clan] Vizjerei bị chia rẽ .
Cuối cùng , sự cạnh tranh - khác nhau đó đã lên tới đỉnh điểm , nội chiến đã nổ ra .
Các chiến binh trong tộc bị điểu khiển như những con tốt [pawns] bởi 2 kẽ cuồng quỷ dữ.
Một trận đánh lớn đã xảy ra , bầu trời đỏ rực máu , một màu đỏ của máu và khói lửa để rồi khi kết thúc là một sự tĩnh lặng và hối hận còn lại . [ Đoạn này chế một tí cho nó máu ]
Bartuc chết .
Horazon thì biến mất , không còn bất cứ dấu vết gì .
Còn tộc Vizjerei thì được một bài học đắt giá .
Sao khi trận chiến kết thúc , những nhóm nhỏ pháp sư [Sorcerer] còn sống .
Trận chiến đã làm mất một phần lớn thành viên của tộc Vizjerei .
Và tộc Vizjerei đã tuyên thề là sẽ không - không bao giờ [ cự tuyệt ] sử dụng ma thuật của quỷ .
Và họ giới hạn lại việc nghiên cứu về các ma thuật nguyên tố . Để chắc chắn rằng sẽ không còn một trận chiến nào tương tự xảy ra nữa .
Họ cho ra một quy định , giám sát tất cả các phap sư trong thị tộc và tiêu diệt bất cứ ai sử dụng quỷ thuật .
Và đó là lý do cho sự ra đời của Viz-Jaq'taar , Order of the Mage Slayers hay còn gọi khác là " Assassin " ...
Họ đã dạy cho các bề con rằng : phải nói không với quỷ thuật [ cũng như với ma túy ] =)) .
Và họ cho rằng đó là điều quan trọng nhất để duy trì sư tinh khiết của nhũng Assassin .
Họ được tu luyện bằng cách tịnh tâm và tạo ra năng lượng từ bên trong cơ thể .Để tránh sự can thiệp của những tư tưởng của ma quỷ bên ngoài .
Họ sử dụng sự khéo léo , những kĩ thuật , những bùa chú , dượt thuật mê hoặc để chiến đấu với những con quỷ .
Còn nữa mà thừa nên không muốn dịch Big Grin

Hệ thống Skill[TABLE]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: center"]Martial Arts[/TD]
[TD="align: center"]Shadow Disciplines[/TD]
[TD="align: center"]Traps[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Level 1[/TD]
[TD="align: center"]Tiger Strike, Dragon Talon[/TD]
[TD="align: center"]Claw Mastery, Psychic Hammer[/TD]
[TD="align: center"]Fire Blast[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Level 6[/TD]
[TD="align: center"]Fists of Fire, Dragon Claw[/TD]
[TD="align: center"]Burst of Speed[/TD]
[TD="align: center"]Shock Web, Blade Sentinel[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Level 12[/TD]
[TD="align: center"]Cobra Strike[/TD]
[TD="align: center"]Weapon Block, Cloak of Shadows[/TD]
[TD="align: center"]Charged Bolt Sentry, Wake of Fire[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Level 18[/TD]
[TD="align: center"]Claws of Thunder, Dragon Tail[/TD]
[TD="align: center"]Fade, Shadow Warrior[/TD]
[TD="align: center"]Blade Fury[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Level 24[/TD]
[TD="align: center"]Blades of Ice, Dragon Flight[/TD]
[TD="align: center"]Mind Blast[/TD]
[TD="align: center"]Lightning Sentry, Wake of Inferno[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Level 30[/TD]
[TD="align: center"]Phoenix Strike[/TD]
[TD="align: center"]Venom, Shadow Master[/TD]
[TD="align: center"]Death Sentry, Blade Shield[/TD]
[/TR]
[/TABLE][TABLE]
[TR]
[TD]Starting[/TD]
[TD]Attributes[/TD]
[TD][TABLE]
[TR]
[TH]Level Up
[/TH]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD]Attribute Point Effect[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Strength[/TD]
[TD]20[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Dexterity[/TD]
[TD]20[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Vitality[/TD]
[TD]20[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]+ 3 Life
+ 1.75 Stamina
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Energy[/TD]
[TD]25[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]+ 1.25 Mana[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Life[/TD]
[TD]50[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Mana[/TD]
[TD]25[/TD]
[TD]1.25[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Stamina[/TD]
[TD]95[/TD]
[TD]1.5[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Các câu nói khi có event - killing
Act I

(upon entering the Blood Moor): "They'll never see me coming."
(upon entering the Den of Evil): "So dark. Perfect." - Thiệt là tối , tuyệt vời
(upon clearing the Den of Evil): "The Rogue's test is done." - Bài kiểm tra của Rogue's đã xong .
(upon entering the Burial Grounds): "Who's handiwork lies buried here?" - Tên thợ thủ công giả dối nào được chôn ở đây hả ?
(upon killing Blood Raven): "What I kill stays dead." - Đó là những gì mà tôi đã giết
(upon touching the Cairn Stones): "These stones hold an ancient power." - Những tản đá này điều nắm giữ một sức mạnh cổ đại .
(upon touching the Tree of Inifuss): "How has this tree escaped corruption?."
(upon reaching Tristram): "Tristram. The first to fall to Diablo's wrath."
(upon freeing Deckard Cain): "Cain, go to the Rogue camp!
(upon entering the Forgotten Tower: "Oh, who would wanna remember this place?"
(upon killing The Countess): "So much treasure. It almost covers the stench."
(upon entering the Monastery Gate): "Such corruption in this place."
(upon reclaiming the Horadric Malus): "A malus. This should go to Charsi."
(upon entering the Jail): "Try and cage me demons."
(upon entering the Catacombs): "I don't like it down here."
(upon defeating Andariel): "Death becomes you Andariel."
Act II

(upon entering the Lut Gholein Sewers): "Why must evil hide in such wretched places?"
(upon killing Radament): "Vengeance. For Atma."
(upon starting The Tainted Sun quest): "An eclipse? Never a good omen."
(upon entering the Claw Viper Temple): "Dark magic in a darker tomb."
(upon shattering The Tainted Sun Altar): "Serpents, I expected worse."
(upon entering the Arcane Sanctuary): "The Sanctuary, Horazon's obsession."
(upon finding The Summoner): "Summoner, the dark magics have corrupted you."
(upon killing The Summoner): "Horazon, your decoy is dead."
(upon entering a false tomb): "The Horadrim have left their mark here."
(upon entering the true Tal Rasha's Tomb): "I can sense Tal Rasha's presence."
(after talking with Tyrael): "I shall track the Prime Evils to the ends of the world."
Act III

(upon obtaining the Jade Figurine): "Hm, a jade statue. What should I do with it?"
(upon obtaining the Gidbinn): "What a delicious blade. Ishould consult Ormus."
(upon entering the Kurast Sewers): "And I thought the Forgotten Tower stank."
(upon finding the lever in the Kurast Sewers): "Levers are made to be pulled."
(upon opening the chest in the Kurast Sewers): "This is one drain I don't mind cleaing out."
(upon obtaining Lam Esen's Tome): "Black books make for dark thoughts."
(upon completing the Lam Esen's Tome quest): "Ormus, you have strange taste in books."
(upon finding the High Council of Zakarum): "I dread this place."
(after defeating the High Council of Zakarum): "The dark magic here is dispelled."
(upon entering the Durance of Hate): "Mephisto, I'm coming for you."
(after defeating Mephisto): "Mephisto, you were no match for me."
Act IV

(after defeating Izual): "Corruption, take flight."
(after defeating Diablo): "A hero's mistake is finally corrected."
Act V

(upon entering the Bloody Foothills): "You'll pay for your atrocities Baal."
(after defeating Shenk the Overseer): "Shenk, your command has ended."
(upon freeing the last soldiers in the Frigid Highlands): "Follow me."
(upon entering Nihlathak's Temple): "I should have known."
(after defeating Nihlathak): "You dark mages are all alike, obsessed with power."
(upon reaching the Arreat Summit): "I shall prove worthy."
(upon entering The Worldstone Chamber): "The Worldstone. What power."
(after defeating Baal): "The evil brotherhood is no more."
 
Thông số các skill :
Martial Arts
[TABLE="class: infoboxskill"]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD="class: image, align: center"][/TD]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600"]Tiger Strike[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]Charge-up Skill: Through extensive training in human, animal, and demonic anatomies, Assassins have developed the ability toperceive natural points of weakness in their foes and target these locations for especially devastating attacks.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TH="align: right"]Class:[/TH]
[TD]Assassin[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Skill Tree:[/TH]
[TD]Martial Arts[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Required Level:[/TH]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Damage Type:[/TH]
[TD]Physical[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Cast Delay:[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Active[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Prerequisites:[/TH]
[TD]None[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE="width: 807"]
[TR]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600, colspan: 11, align: left"]Skill progression[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH]Level[/TH]
[TH]1[/TH]
[TH]2[/TH]
[TH]3[/TH]
[TH]4[/TH]
[TH]5[/TH]
[TH]6[/TH]
[TH]7[/TH]
[TH]8[/TH]
[TH]9[/TH]
[TH]10[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 11"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Mana Cost[/TH]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Attack +%[/TH]
[TD]15[/TD]
[TD]22[/TD]
[TD]29[/TD]
[TD]36[/TD]
[TD]43[/TD]
[TD]50[/TD]
[TD]57[/TD]
[TD]64[/TD]
[TD]71[/TD]
[TD]78[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 1 Damage +%[/TH]
[TD]100[/TD]
[TD]120[/TD]
[TD]140[/TD]
[TD]160[/TD]
[TD]180[/TD]
[TD]200[/TD]
[TD]220[/TD]
[TD]240[/TD]
[TD]260[/TD]
[TD]280[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 2 Damage +%[/TH]
[TD]200[/TD]
[TD]240[/TD]
[TD]280[/TD]
[TD]320[/TD]
[TD]360[/TD]
[TD]400[/TD]
[TD]440[/TD]
[TD]480[/TD]
[TD]520[/TD]
[TD]560[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 3 Damage +%[/TH]
[TD]300[/TD]
[TD]360[/TD]
[TD]420[/TD]
[TD]480[/TD]
[TD]540[/TD]
[TD]600[/TD]
[TD]660[/TD]
[TD]720[/TD]
[TD]780[/TD]
[TD]840[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Level[/TH]
[TH]11[/TH]
[TH]12[/TH]
[TH]13[/TH]
[TH]14[/TH]
[TH]15[/TH]
[TH]16[/TH]
[TH]17[/TH]
[TH]18[/TH]
[TH]19[/TH]
[TH]20[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 11"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Mana Cost[/TH]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Attack +%[/TH]
[TD]85[/TD]
[TD]92[/TD]
[TD]99[/TD]
[TD]106[/TD]
[TD]113[/TD]
[TD]120[/TD]
[TD]127[/TD]
[TD]134[/TD]
[TD]141[/TD]
[TD]148[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 1 Damage +%[/TH]
[TD]300[/TD]
[TD]320[/TD]
[TD]340[/TD]
[TD]360[/TD]
[TD]380[/TD]
[TD]400[/TD]
[TD]420[/TD]
[TD]440[/TD]
[TD]460[/TD]
[TD]480[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 2 Damage +%[/TH]
[TD]600[/TD]
[TD]640[/TD]
[TD]680[/TD]
[TD]720[/TD]
[TD]760[/TD]
[TD]800[/TD]
[TD]840[/TD]
[TD]880[/TD]
[TD]920[/TD]
[TD]960[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 3 Damage +%[/TH]
[TD]900[/TD]
[TD]960[/TD]
[TD]1020[/TD]
[TD]1080[/TD]
[TD]1140[/TD]
[TD]1200[/TD]
[TD]1260[/TD]
[TD]1320[/TD]
[TD]1380[/TD]
[TD]1440[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[TABLE="class: infoboxskill"]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD="class: image, align: center"][/TD]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600"]Dragon Talon[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]Finishing Move: An Assassin is taught to utilize her entire body as a weapon-using this skill, she lets loose a powerful kick to send her opponents flying.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TH="align: right"]Class:[/TH]
[TD]Assassin[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Skill Tree:[/TH]
[TD]Martial Arts[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Required Level:[/TH]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Damage Type:[/TH]
[TD]Physical[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Cast Delay:[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Active[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Prerequisites:[/TH]
[TD]None[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE="width: 519"]
[TR]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600, colspan: 11, align: left"]Skill progression[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH]Level[/TH]
[TH]1[/TH]
[TH]2[/TH]
[TH]3[/TH]
[TH]4[/TH]
[TH]5[/TH]
[TH]6[/TH]
[TH]7[/TH]
[TH]8[/TH]
[TH]9[/TH]
[TH]10[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 11"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Mana Cost[/TH]
[TD]6[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Number of Kicks[/TH]
[TD]1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Kick Damage +%[/TH]
[TD]5[/TD]
[TD]12[/TD]
[TD]19[/TD]
[TD]26[/TD]
[TD]33[/TD]
[TD]40[/TD]
[TD]47[/TD]
[TD]54[/TD]
[TD]61[/TD]
[TD]68[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Attack Rating +%[/TH]
[TD]20[/TD]
[TD]45[/TD]
[TD]70[/TD]
[TD]95[/TD]
[TD]120[/TD]
[TD]145[/TD]
[TD]170[/TD]
[TD]195[/TD]
[TD]220[/TD]
[TD]245[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Level[/TH]
[TH]11[/TH]
[TH]12[/TH]
[TH]13[/TH]
[TH]14[/TH]
[TH]15[/TH]
[TH]16[/TH]
[TH]17[/TH]
[TH]18[/TH]
[TH]19[/TH]
[TH]20[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 11"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Mana Cost[/TH]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Number of Kicks[/TH]
[TD]2[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Kick Damage +%[/TH]
[TD]75[/TD]
[TD]82[/TD]
[TD]89[/TD]
[TD]96[/TD]
[TD]103[/TD]
[TD]110[/TD]
[TD]117[/TD]
[TD]124[/TD]
[TD]131[/TD]
[TD]138[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Attack Rating +%[/TH]
[TD]270[/TD]
[TD]295[/TD]
[TD]320[/TD]
[TD]345[/TD]
[TD]370[/TD]
[TD]395[/TD]
[TD]420[/TD]
[TD]445[/TD]
[TD]470[/TD]
[TD]495[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE="width: 519"]
[TR]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600, colspan: 11"]Synergies[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]No synergies[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[TABLE="class: infoboxskill"]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD="class: image, align: center"][/TD]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600"]Fists of Fire[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]Charge-up Skill: Combining her powerful Martial Arts abilities with her psychic training, an Assassin can charge her own fists with pyrokinetic energies, scorching her opponents when the charge is released.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TH="align: right"]Class:[/TH]
[TD]Assassin[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Skill Tree:[/TH]
[TD]Martial Arts[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Required Level:[/TH]
[TD]6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Damage Type:[/TH]
[TD]Fire[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Cast Delay:[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Active[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Prerequisites:[/TH]
[TD]None[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE="width: 918"]
[TR]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600, colspan: 11, align: left"]Skill progression[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH]Level[/TH]
[TH]1[/TH]
[TH]2[/TH]
[TH]3[/TH]
[TH]4[/TH]
[TH]5[/TH]
[TH]6[/TH]
[TH]7[/TH]
[TH]8[/TH]
[TH]9[/TH]
[TH]10[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 11"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Mana Cost[/TH]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Attack +%[/TH]
[TD]15[/TD]
[TD]22[/TD]
[TD]29[/TD]
[TD]36[/TD]
[TD]43[/TD]
[TD]50[/TD]
[TD]57[/TD]
[TD]64[/TD]
[TD]71[/TD]
[TD]78[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Fire Damage: Charge 1[/TH]
[TD]6-10[/TD]
[TD]11-15[/TD]
[TD]16-20[/TD]
[TD]21-25[/TD]
[TD]26-30[/TD]
[TD]31-35[/TD]
[TD]36-40[/TD]
[TD]41-45[/TD]
[TD]51-56[/TD]
[TD]61-67[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 2: Fire Radius[/TH]
[TD]2.6 yards[/TD]
[TD]2.6 yards[/TD]
[TD]2.6 yards[/TD]
[TD]2.6 yards[/TD]
[TD]2.6 yards[/TD]
[TD]2.6 yards[/TD]
[TD]2.6 yards[/TD]
[TD]2.6 yards[/TD]
[TD]2.6 yards[/TD]
[TD]2.6 yards[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 3: Fire Damage Per Second[/TH]
[TD]9-15[/TD]
[TD]17-23[/TD]
[TD]25-31[/TD]
[TD]32-39[/TD]
[TD]40-46[/TD]
[TD]48-54[/TD]
[TD]56-62[/TD]
[TD]64-70[/TD]
[TD]79-85[/TD]
[TD]95-101[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Level[/TH]
[TH]11[/TH]
[TH]12[/TH]
[TH]13[/TH]
[TH]14[/TH]
[TH]15[/TH]
[TH]16[/TH]
[TH]17[/TH]
[TH]18[/TH]
[TH]19[/TH]
[TH]20[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 11"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Mana Cost[/TH]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Attack +%[/TH]
[TD]85[/TD]
[TD]92[/TD]
[TD]99[/TD]
[TD]106[/TD]
[TD]113[/TD]
[TD]120[/TD]
[TD]127[/TD]
[TD]134[/TD]
[TD]141[/TD]
[TD]148[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Fire Damage: Charge 1[/TH]
[TD]71-78[/TD]
[TD]81-89[/TD]
[TD]91-100[/TD]
[TD]101-111[/TD]
[TD]111-122[/TD]
[TD]121-133[/TD]
[TD]141-155[/TD]
[TD]161-177[/TD]
[TD]181-199[/TD]
[TD]201-221[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 2: Fire Radius[/TH]
[TD]2.6 yards[/TD]
[TD]2.6 yards[/TD]
[TD]2.6 yards[/TD]
[TD]2.6 yards[/TD]
[TD]2.6 yards[/TD]
[TD]2.6 yards[/TD]
[TD]2.6 yards[/TD]
[TD]2.6 yards[/TD]
[TD]2.6 yards[/TD]
[TD]2.6 yards[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 3: Fire Damage Per Second[/TH]
[TD]110-117[/TD]
[TD]126-132[/TD]
[TD]142-148[/TD]
[TD]157-164[/TD]
[TD]173-179[/TD]
[TD]189-195[/TD]
[TD]214-221[/TD]
[TD]239-248[/TD]
[TD]264-275[/TD]
[TD]289-301[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE="width: 918"]
[TR]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600, colspan: 11"]Synergies[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Phoenix Strike[/TH]
[TD]+12% Fire Damage Per Level[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: infoboxskill"]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD="class: image, align: center"][/TD]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600"]Dragon Claw[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]Finishing Move: This skill allows the Assassin to try to finish her opponent off with a rending double claw attack.(Requires two equipped Claw-class weapons.)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TH="align: right"]Class:[/TH]
[TD]Assassin[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Skill Tree:[/TH]
[TD]Martial Arts[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Required Level:[/TH]
[TD]6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Damage Type:[/TH]
[TD]Physical[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Cast Delay:[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Active[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Prerequisites:[/TH]
[TD]Dragon Talon (1)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE="width: 721"]
[TR]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600, colspan: 11, align: left"]Skill progression[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH]Level[/TH]
[TH]1[/TH]
[TH]2[/TH]
[TH]3[/TH]
[TH]4[/TH]
[TH]5[/TH]
[TH]6[/TH]
[TH]7[/TH]
[TH]8[/TH]
[TH]9[/TH]
[TH]10[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 11"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Mana Cost[/TH]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Damage +%[/TH]
[TD]50[/TD]
[TD]55[/TD]
[TD]60[/TD]
[TD]65[/TD]
[TD]70[/TD]
[TD]75[/TD]
[TD]80[/TD]
[TD]85[/TD]
[TD]90[/TD]
[TD]95[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Attack +%[/TH]
[TD]40[/TD]
[TD]65[/TD]
[TD]90[/TD]
[TD]115[/TD]
[TD]140[/TD]
[TD]165[/TD]
[TD]190[/TD]
[TD]215[/TD]
[TD]240[/TD]
[TD]265[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Level[/TH]
[TH]11[/TH]
[TH]12[/TH]
[TH]13[/TH]
[TH]14[/TH]
[TH]15[/TH]
[TH]16[/TH]
[TH]17[/TH]
[TH]18[/TH]
[TH]19[/TH]
[TH]20[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 11"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Mana Cost[/TH]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Damage +%[/TH]
[TD]100[/TD]
[TD]105[/TD]
[TD]110[/TD]
[TD]115[/TD]
[TD]120[/TD]
[TD]125[/TD]
[TD]130[/TD]
[TD]135[/TD]
[TD]140[/TD]
[TD]145[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Attack +%[/TH]
[TD]290[/TD]
[TD]315[/TD]
[TD]340[/TD]
[TD]365[/TD]
[TD]390[/TD]
[TD]415[/TD]
[TD]440[/TD]
[TD]465[/TD]
[TD]490[/TD]
[TD]515[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE="width: 721"]
[TR]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600, colspan: 11"]Synergies[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]No synergies[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD="class: image, align: center"][/TD]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600"]Cobra Strike[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]Charge-up Skill: A properly trained Assassin can focus her mind to draw upon the ambient energies surrounding her. Using this skill, she can drain her adversary of life and spiritual essence.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TH="align: right"]Class:[/TH]
[TD]Assassin[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Skill Tree:[/TH]
[TD]Martial Arts[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Required Level:[/TH]
[TD]12[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Damage Type:[/TH]
[TD]Physical[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Cast Delay:[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Active[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Prerequisites:[/TH]
[TD]Tiger Strike (1)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="width: 918"]
[TR]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600, colspan: 11, align: left"]Skill progression[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH]Level[/TH]
[TH]1[/TH]
[TH]2[/TH]
[TH]3[/TH]
[TH]4[/TH]
[TH]5[/TH]
[TH]6[/TH]
[TH]7[/TH]
[TH]8[/TH]
[TH]9[/TH]
[TH]10[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 11"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Mana Cost[/TH]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Attack Rating +%[/TH]
[TD]15[/TD]
[TD]22[/TD]
[TD]29[/TD]
[TD]36[/TD]
[TD]43[/TD]
[TD]50[/TD]
[TD]57[/TD]
[TD]64[/TD]
[TD]71[/TD]
[TD]78[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 1: Life Stealing %[/TH]
[TD]40[/TD]
[TD]45[/TD]
[TD]50[/TD]
[TD]55[/TD]
[TD]60[/TD]
[TD]65[/TD]
[TD]70[/TD]
[TD]75[/TD]
[TD]80[/TD]
[TD]85[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 2: Life and Mana Stealing %[/TH]
[TD]40[/TD]
[TD]45[/TD]
[TD]50[/TD]
[TD]55[/TD]
[TD]60[/TD]
[TD]65[/TD]
[TD]70[/TD]
[TD]75[/TD]
[TD]80[/TD]
[TD]85[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 3: Life and Mana Stealing %[/TH]
[TD]80[/TD]
[TD]90[/TD]
[TD]100[/TD]
[TD]110[/TD]
[TD]120[/TD]
[TD]130[/TD]
[TD]140[/TD]
[TD]150[/TD]
[TD]160[/TD]
[TD]170[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Level[/TH]
[TH]11[/TH]
[TH]12[/TH]
[TH]13[/TH]
[TH]14[/TH]
[TH]15[/TH]
[TH]16[/TH]
[TH]17[/TH]
[TH]18[/TH]
[TH]19[/TH]
[TH]20[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 11"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Mana Cost[/TH]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Attack Rating +%[/TH]
[TD]85[/TD]
[TD]92[/TD]
[TD]99[/TD]
[TD]106[/TD]
[TD]113[/TD]
[TD]120[/TD]
[TD]127[/TD]
[TD]134[/TD]
[TD]141[/TD]
[TD]148[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 1: Life Stealing %[/TH]
[TD]90[/TD]
[TD]95[/TD]
[TD]100[/TD]
[TD]105[/TD]
[TD]110[/TD]
[TD]115[/TD]
[TD]120[/TD]
[TD]125[/TD]
[TD]130[/TD]
[TD]135[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 2: Life and Mana Stealing %[/TH]
[TD]90[/TD]
[TD]95[/TD]
[TD]100[/TD]
[TD]105[/TD]
[TD]110[/TD]
[TD]115[/TD]
[TD]120[/TD]
[TD]125[/TD]
[TD]130[/TD]
[TD]135[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 3: Life and Mana Stealing %[/TH]
[TD]180[/TD]
[TD]190[/TD]
[TD]200[/TD]
[TD]210[/TD]
[TD]220[/TD]
[TD]230[/TD]
[TD]240[/TD]
[TD]250[/TD]
[TD]260[/TD]
[TD]279[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="width: 918"]
[TR]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600, colspan: 11"]Synergies[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]No synergies[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: infoboxskill"]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD="class: image, align: center"][/TD]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600"]Claws of Thunder[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]Charge-up Skill: Using her weapon's metal blades as conductors, an Assassin charges the ions surrounding her and delivers a devastating lightning attack to any who dare challenge her.(Requires equipped Claw-class weapon.)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TH="align: right"]Class:[/TH]
[TD]Assassin[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Skill Tree:[/TH]
[TD]Martial Arts[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Required Level:[/TH]
[TD]18[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Damage Type:[/TH]
[TD]Lightning[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Cast Delay:[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Active[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Prerequisites:[/TH]
[TD]Fists of Fire (6)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE="width: 918"]
[TR]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600, colspan: 11, align: left"]Skill progression[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH]Level[/TH]
[TH]1[/TH]
[TH]2[/TH]
[TH]3[/TH]
[TH]4[/TH]
[TH]5[/TH]
[TH]6[/TH]
[TH]7[/TH]
[TH]8[/TH]
[TH]9[/TH]
[TH]10[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 11"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Mana Cost[/TH]
[TD]4[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Attack Rating +%[/TH]
[TD]15[/TD]
[TD]22[/TD]
[TD]29[/TD]
[TD]36[/TD]
[TD]43[/TD]
[TD]50[/TD]
[TD]57[/TD]
[TD]64[/TD]
[TD]71[/TD]
[TD]78[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 1: Lightning Damage[/TH]
[TD]1-80[/TD]
[TD]1-100[/TD]
[TD]1-120[/TD]
[TD]1-140[/TD]
[TD]1-160[/TD]
[TD]1-180[/TD]
[TD]1-200[/TD]
[TD]1-220[/TD]
[TD]1-260[/TD]
[TD]1-300[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 2: Nova Damage[/TH]
[TD]1-30[/TD]
[TD]1-45[/TD]
[TD]1-60[/TD]
[TD]1-75[/TD]
[TD]1-90[/TD]
[TD]1-105[/TD]
[TD]1-120[/TD]
[TD]1-135[/TD]
[TD]1-160[/TD]
[TD]1-185[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 3: Charged Bolt Damage[/TH]
[TD]1-40[/TD]
[TD]1-60[/TD]
[TD]1-80[/TD]
[TD]1-100[/TD]
[TD]1-120[/TD]
[TD]1-140[/TD]
[TD]1-160[/TD]
[TD]1-180[/TD]
[TD]1-220[/TD]
[TD]1-260[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Level[/TH]
[TH]11[/TH]
[TH]12[/TH]
[TH]13[/TH]
[TH]14[/TH]
[TH]15[/TH]
[TH]16[/TH]
[TH]17[/TH]
[TH]18[/TH]
[TH]19[/TH]
[TH]20[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 11"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Mana Cost[/TH]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Attack Rating +%[/TH]
[TD]85[/TD]
[TD]92[/TD]
[TD]99[/TD]
[TD]106[/TD]
[TD]113[/TD]
[TD]120[/TD]
[TD]127[/TD]
[TD]134[/TD]
[TD]141[/TD]
[TD]148[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 1: Lightning Damage[/TH]
[TD]1-340[/TD]
[TD]1-380[/TD]
[TD]1-420[/TD]
[TD]1-460[/TD]
[TD]1-500[/TD]
[TD]1-540[/TD]
[TD]1-600[/TD]
[TD]1-660[/TD]
[TD]1-720[/TD]
[TD]1-780[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 2: Nova Damage[/TH]
[TD]1-210[/TD]
[TD]1-235[/TD]
[TD]1-260[/TD]
[TD]1-285[/TD]
[TD]1-310[/TD]
[TD]1-335[/TD]
[TD]1-370[/TD]
[TD]1-405[/TD]
[TD]1-440[/TD]
[TD]1-475[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 3: Charged Bolt Damage[/TH]
[TD]1-300[/TD]
[TD]1-340[/TD]
[TD]1-380[/TD]
[TD]1-420[/TD]
[TD]1-460[/TD]
[TD]1-500[/TD]
[TD]1-560[/TD]
[TD]1-620[/TD]
[TD]1-660[/TD]
[TD]1-740[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE="width: 918"]
[TR]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600, colspan: 11"]Synergies[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Phoenix Strike[/TH]
[TD]+8% Lightning Damage Per Level
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: infoboxskill"]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD="class: image, align: center"][/TD]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600"]Dragon Tail[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]Finishing Move: The experienced Assassin can deliver a kick so powerful it actually causes an explosion on impact, sending any nearby victims sprawling.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TH="align: right"]Class:[/TH]
[TD]Assassin[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Skill Tree:[/TH]
[TD]Martial Arts[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Required Level:[/TH]
[TD]18[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Damage Type:[/TH]
[TD]Physical/Fire[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Cast Delay:[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Active[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Prerequisites:[/TH]
[TD]Dragon Talon (1), Dragon Claw (6)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE="width: 918"]
[TR]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600, colspan: 11, align: left"]Skill progression[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH]Level[/TH]
[TH]1[/TH]
[TH]2[/TH]
[TH]3[/TH]
[TH]4[/TH]
[TH]5[/TH]
[TH]6[/TH]
[TH]7[/TH]
[TH]8[/TH]
[TH]9[/TH]
[TH]10[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 11"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Mana Cost[/TH]
[TD]10[/TD]
[TD]10[/TD]
[TD]10[/TD]
[TD]10[/TD]
[TD]10[/TD]
[TD]10[/TD]
[TD]10[/TD]
[TD]10[/TD]
[TD]10[/TD]
[TD]10[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Fire Damage +%[/TH]
[TD]50[/TD]
[TD]60[/TD]
[TD]70[/TD]
[TD]80[/TD]
[TD]90[/TD]
[TD]100[/TD]
[TD]110[/TD]
[TD]120[/TD]
[TD]130[/TD]
[TD]140[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Attack +%[/TH]
[TD]20[/TD]
[TD]35[/TD]
[TD]50[/TD]
[TD]65[/TD]
[TD]80[/TD]
[TD]95[/TD]
[TD]110[/TD]
[TD]125[/TD]
[TD]140[/TD]
[TD]155[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]4 yards[/TH]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Level[/TH]
[TH]11[/TH]
[TH]12[/TH]
[TH]13[/TH]
[TH]14[/TH]
[TH]15[/TH]
[TH]16[/TH]
[TH]17[/TH]
[TH]18[/TH]
[TH]19[/TH]
[TH]20[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 11"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Mana Cost[/TH]
[TD]10[/TD]
[TD]10[/TD]
[TD]10[/TD]
[TD]10[/TD]
[TD]10[/TD]
[TD]10[/TD]
[TD]10[/TD]
[TD]10[/TD]
[TD]10[/TD]
[TD]10[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Fire Damage +%[/TH]
[TD]150[/TD]
[TD]160[/TD]
[TD]170[/TD]
[TD]180[/TD]
[TD]190[/TD]
[TD]200[/TD]
[TD]210[/TD]
[TD]220[/TD]
[TD]230[/TD]
[TD]240[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Attack +%[/TH]
[TD]170[/TD]
[TD]185[/TD]
[TD]200[/TD]
[TD]215[/TD]
[TD]230[/TD]
[TD]245[/TD]
[TD]260[/TD]
[TD]275[/TD]
[TD]290[/TD]
[TD]305[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]4 yards[/TH]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE="width: 918"]
[TR]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600, colspan: 11"]Synergies[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]No synergies[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: infoboxskill"]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD="class: image, align: center"][/TD]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600"]Blades of Ice[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]Charge-up Skill: Charging the ether around her claw blades, the trained Assassin can chill opponents with a vicious rake of her razors.(Requires equipped Claw-class weapon.)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TH="align: right"]Class:[/TH]
[TD]Assassin[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Skill Tree:[/TH]
[TD]Martial Arts[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Required Level:[/TH]
[TD]24[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Damage Type:[/TH]
[TD]Cold[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Cast Delay:[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Active[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Prerequisites:[/TH]
[TD]Fists of Fire (6), Claws of Thunder (18)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE="width: 849"]
[TR]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600, colspan: 11, align: left"]Skill progression[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH]Level[/TH]
[TH]1[/TH]
[TH]2[/TH]
[TH]3[/TH]
[TH]4[/TH]
[TH]5[/TH]
[TH]6[/TH]
[TH]7[/TH]
[TH]8[/TH]
[TH]9[/TH]
[TH]10[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 11"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Mana Cost[/TH]
[TD]3[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Attack Rating +%[/TH]
[TD]15[/TD]
[TD]22[/TD]
[TD]29[/TD]
[TD]36[/TD]
[TD]43[/TD]
[TD]50[/TD]
[TD]57[/TD]
[TD]64[/TD]
[TD]71[/TD]
[TD]78[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 1: Cold Damage[/TH]
[TD]15-35[/TD]
[TD]23-43[/TD]
[TD]31-51[/TD]
[TD]39-59[/TD]
[TD]47-67[/TD]
[TD]55-75[/TD]
[TD]63-83[/TD]
[TD]71-91[/TD]
[TD]81-101[/TD]
[TD]91-111[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 2: Cold Radius[/TH]
[TD]4 (yards)[/TD]
[TD]4 (yards)[/TD]
[TD]4 (yards)[/TD]
[TD]4 (yards)[/TD]
[TD]4 (yards)[/TD]
[TD]4 (yards)[/TD]
[TD]4 (yards)[/TD]
[TD]4 (yards)[/TD]
[TD]4 (yards)[/TD]
[TD]4 (yards)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 3: Freeze Duration in Seconds[/TH]
[TD]4[/TD]
[TD]4.4[/TD]
[TD]4.8[/TD]
[TD]5.2[/TD]
[TD]5.6[/TD]
[TD]6[/TD]
[TD]6.4[/TD]
[TD]6.8[/TD]
[TD]7.2[/TD]
[TD]7.6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Level[/TH]
[TH]11[/TH]
[TH]12[/TH]
[TH]13[/TH]
[TH]14[/TH]
[TH]15[/TH]
[TH]16[/TH]
[TH]17[/TH]
[TH]18[/TH]
[TH]19[/TH]
[TH]20[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 11"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Mana Cost[/TH]
[TD]3[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Attack Rating +%[/TH]
[TD]85[/TD]
[TD]92[/TD]
[TD]99[/TD]
[TD]106[/TD]
[TD]113[/TD]
[TD]120[/TD]
[TD]127[/TD]
[TD]134[/TD]
[TD]141[/TD]
[TD]148[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 1: Cold Damage[/TH]
[TD]101-121[/TD]
[TD]111-131[/TD]
[TD]121-141[/TD]
[TD]131-151[/TD]
[TD]141-161[/TD]
[TD]151-171[/TD]
[TD]171-193[/TD]
[TD]191-215[/TD]
[TD]211-237[/TD]
[TD]231-259[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 2: Cold Radius[/TH]
[TD]4 (yards)[/TD]
[TD]4 (yards)[/TD]
[TD]4 (yards)[/TD]
[TD]4 (yards)[/TD]
[TD]4 (yards)[/TD]
[TD]4 (yards)[/TD]
[TD]4 (yards)[/TD]
[TD]4 (yards)[/TD]
[TD]4 (yards)[/TD]
[TD]4 (yards)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 3: Freeze Duration in Seconds[/TH]
[TD]8[/TD]
[TD]8.4[/TD]
[TD]8.8[/TD]
[TD]9.2[/TD]
[TD]9.6[/TD]
[TD]10[/TD]
[TD]10.4[/TD]
[TD]10.8[/TD]
[TD]11.2[/TD]
[TD]11.6[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE="width: 849"]
[TR]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600, colspan: 11"]Synergies[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Phoenix Strike[/TH]
[TD]+8% Cold Damage Per Level[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[TABLE="class: infoboxskill"]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD="class: image, align: center"][/TD]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600"]Dragon Flight[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]Finishing Move: After years of disciplined physical conditioning, an Assassin can develop the ability to move faster than the eye can follow in one quick burst. Using this skill, she lunges at her target and delivers a devastating kick.Dragon Flight will teleport you and your minions to the monster you clicked. It requires a clear line of sight; in other words, trees, walls and other obstacles will omit a Dragon Flight beyond it. Use Dragon Flight to quickly bypass rivers or to teleport you out of danger when surrounded.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TH="align: right"]Class:[/TH]
[TD]Assassin[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Skill Tree:[/TH]
[TD]Martial Arts[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Required Level:[/TH]
[TD]24[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Damage Type:[/TH]
[TD]Physical[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Cast Delay:[/TH]
[TD]1 Second[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Active[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Prerequisites:[/TH]
[TD]Dragon Talon (1), Dragon Claw (6), Dragon Tail (18)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE="width: 918"]
[TR]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600, colspan: 11, align: left"]Skill progression[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH]Level[/TH]
[TH]1[/TH]
[TH]2[/TH]
[TH]3[/TH]
[TH]4[/TH]
[TH]5[/TH]
[TH]6[/TH]
[TH]7[/TH]
[TH]8[/TH]
[TH]9[/TH]
[TH]10[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 11"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Mana Cost[/TH]
[TD]15[/TD]
[TD]15[/TD]
[TD]15[/TD]
[TD]15[/TD]
[TD]15[/TD]
[TD]15[/TD]
[TD]15[/TD]
[TD]15[/TD]
[TD]15[/TD]
[TD]15[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Attack Rating +%[/TH]
[TD]100[/TD]
[TD]120[/TD]
[TD]140[/TD]
[TD]160[/TD]
[TD]180[/TD]
[TD]200[/TD]
[TD]220[/TD]
[TD]240[/TD]
[TD]260[/TD]
[TD]280[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Kick Damage +%[/TH]
[TD]100[/TD]
[TD]125[/TD]
[TD]150[/TD]
[TD]175[/TD]
[TD]200[/TD]
[TD]225[/TD]
[TD]250[/TD]
[TD]275[/TD]
[TD]300[/TD]
[TD]325[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Level[/TH]
[TH]11[/TH]
[TH]12[/TH]
[TH]13[/TH]
[TH]14[/TH]
[TH]15[/TH]
[TH]16[/TH]
[TH]17[/TH]
[TH]18[/TH]
[TH]19[/TH]
[TH]20[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 11"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Mana Cost[/TH]
[TD]15[/TD]
[TD]15[/TD]
[TD]15[/TD]
[TD]15[/TD]
[TD]15[/TD]
[TD]15[/TD]
[TD]15[/TD]
[TD]15[/TD]
[TD]15[/TD]
[TD]15[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Attack Rating +%[/TH]
[TD]300[/TD]
[TD]320[/TD]
[TD]340[/TD]
[TD]360[/TD]
[TD]380[/TD]
[TD]400[/TD]
[TD]420[/TD]
[TD]440[/TD]
[TD]460[/TD]
[TD]480[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Kick Damage +%[/TH]
[TD]350[/TD]
[TD]375[/TD]
[TD]400[/TD]
[TD]425[/TD]
[TD]450[/TD]
[TD]475[/TD]
[TD]500[/TD]
[TD]575[/TD]
[TD]131[/TD]
[TD]138[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE="width: 918"]
[TR]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600, colspan: 11"]Synergies[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]No synergies[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: infoboxskill"]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD="class: image, align: center"][/TD]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600"]Phoenix Strike[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]Charge-up Skill: This mighty skill allows the Assassin trained in its arts to prepare an attack that gives off powerful elemental energies.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TH="align: right"]Class:[/TH]
[TD]Assassin[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Skill Tree:[/TH]
[TD]Martial Arts[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Required Level:[/TH]
[TD]30[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Damage Type:[/TH]
[TD]Fire or Lightning or Cold[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Cast Delay:[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Active[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Prerequisites:[/TH]
[TD]Tiger Strike (1), Fists of Fire (6), Cobra Strike (12), Claws of Thunder (18), Blades of Ice (24)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE="width: 852"]
[TR]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600, colspan: 11, align: left"]Skill progression[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH]Level[/TH]
[TH]1[/TH]
[TH]2[/TH]
[TH]3[/TH]
[TH]4[/TH]
[TH]5[/TH]
[TH]6[/TH]
[TH]7[/TH]
[TH]8[/TH]
[TH]9[/TH]
[TH]10[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 11"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Mana Cost[/TH]
[TD]4[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Attack Rating +%[/TH]
[TD]15[/TD]
[TD]22[/TD]
[TD]29[/TD]
[TD]36[/TD]
[TD]43[/TD]
[TD]50[/TD]
[TD]57[/TD]
[TD]64[/TD]
[TD]71[/TD]
[TD]78[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 1: Meteor Damage[/TH]
[TD]22-44[/TD]
[TD]33-55[/TD]
[TD]44-66[/TD]
[TD]55-77[/TD]
[TD]66-88[/TD]
[TD]77-99[/TD]
[TD]88-110[/TD]
[TD]99-121[/TD]
[TD]119-144[/TD]
[TD]140-157[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Fire Explosion Damage (per second)[/TH]
[TD]14-23[/TD]
[TD]25-35[/TD]
[TD]37-49[/TD]
[TD]51-60[/TD]
[TD]63-72[/TD]
[TD]75-86[/TD]
[TD]89-98[/TD]
[TD]100-110[/TD]
[TD]126-135[/TD]
[TD]150-159[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 2: Chain Lightning Damage[/TH]
[TD]1-45[/TD]
[TD]1-67[/TD]
[TD]1-90[/TD]
[TD]1-113[/TD]
[TD]1-135[/TD]
[TD]1-158[/TD]
[TD]1-180[/TD]
[TD]1-203[/TD]
[TD]1-248[/TD]
[TD]1-293[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 3: Chaos Ice Bolt Damage[/TH]
[TD]17-35[/TD]
[TD]22-39[/TD]
[TD]26-44[/TD]
[TD]30-48[/TD]
[TD]35-52[/TD]
[TD]39-57[/TD]
[TD]44-61[/TD]
[TD]48-66[/TD]
[TD]57-74[/TD]
[TD]66-83[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Level[/TH]
[TH]11[/TH]
[TH]12[/TH]
[TH]13[/TH]
[TH]14[/TH]
[TH]15[/TH]
[TH]16[/TH]
[TH]17[/TH]
[TH]18[/TH]
[TH]19[/TH]
[TH]20[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 11"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Mana Cost[/TH]
[TD]4[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Attack Rating +%[/TH]
[TD]85[/TD]
[TD]92[/TD]
[TD]99[/TD]
[TD]106[/TD]
[TD]113[/TD]
[TD]120[/TD]
[TD]127[/TD]
[TD]134[/TD]
[TD]141[/TD]
[TD]148[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 1: Meteor Damage[/TH]
[TD]161-190[/TD]
[TD]182-213[/TD]
[TD]203-236[/TD]
[TD]224-259[/TD]
[TD]245-282[/TD]
[TD]266-305[/TD]
[TD]298-342[/TD]
[TD]310-330[/TD]
[TD]330-378[/TD]
[TD]361-414[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Fire Explosion Damage (per second)[/TH]
[TD]175-185[/TD]
[TD]199-210[/TD]
[TD]225-234[/TD]
[TD]250-260[/TD]
[TD]274-283[/TD]
[TD]300-309[/TD]
[TD]339-351[/TD]
[TD]379-393[/TD]
[TD]419-435[/TD]
[TD]459-478[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 2: Chain Lightning Damage[/TH]
[TD]1-339[/TD]
[TD]1-384[/TD]
[TD]1-429[/TD]
[TD]1-474[/TD]
[TD]1-519[/TD]
[TD]1-565[/TD]
[TD]1-632[/TD]
[TD]1-700[/TD]
[TD]1-768[/TD]
[TD]1-836[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Charge 3: Chaos Ice Bolt Damage[/TH]
[TD]74-92[/TD]
[TD]83-101[/TD]
[TD]92-110[/TD]
[TD]101-118[/TD]
[TD]110-127[/TD]
[TD]118-136[/TD]
[TD]132-150[/TD]
[TD]145-165[/TD]
[TD]158-179[/TD]
[TD]171-193[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE="width: 852"]
[TR]
[TH="class: header, bgcolor: #2F0600, colspan: 11"]Synergies[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Fists of Fire[/TH]
[TD]+10% Fire Damage Per Level[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Fists of Fire[/TH]
[TD]+6% Average Fire Damage Per Second Per Level[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Claws of Thunder[/TH]
[TD]+13% Lightning Damage Per Level[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Blades of Ice[/TH]
[TD]+10% Cold Damage Per Level
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

#2
Mấy cái tiểu sử với câu nói hay mà, dịch ra bài viết mới có chất lượng chứ! Smile

#3
Đang bận Big Grin
Vậy để khi nào rãnh dịch ra cho , cũng dễ mà =))

#4
google thần chưởng :v

#5
Namelessvt Đã viết:google thần chưởng :v
[COLOR="#00FF00"]Mình có nhờ google dịch một số từ không biết .
Mình không phải thông dịch viên bạn nhé .[/COLOR]Chuyển đến diễn đàn:


Những người đang xem chủ đề này:
1 khách

User Panel

Welcome guest, not a member yet?

Why not sign up today and start posting on out community forums.


  Register

Navigation


Forum software by © MyBB