Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Crafting guide] Cách ghép đồ bằng cube

#1
HitPower: 

~~~
Hitpower Helm
---
Full Helm
Jewel
Ith Rune
Perfect Sapphire
---
5% Chance to Cast slvl 4 Frost Nova When Hit
Attacker Takes Damage of 3-7
+25-50 Defense vs. Missiles
~~~
~~~
Hitpower Boots
---
Chain Boots
Jewel
Ral Rune
Perfect Sapphire
---
5% Chance to Cast slvl 4 Frost Nova When Hit
Attacker Takes Damage of 3-7
+25-60 Defense vs. Missile
~~~
~~~
Hitpower Gloves
---
Chain Gloves
Jewel
Ort Rune
Perfect Sapphire
---
5% Chance to Cast slvl 4 Frost Nova When Hit
Attacker Takes Damage of 3-7
Knockback
~~~
~~~
Hitpower Belt
---
Heavy Belt
Jewel
Tal Rune
Perfect Sapphire
---
5% Chance to Cast slvl 4 Frost Nova When Hit
Attacker Takes Damage of 3-7
5-10% Damage Taken Goes to Mana
~~~
~~~
Hitpower Shield
---
Gothic Shield
Jewel
Eth Rune
Perfect Sapphire
---
5% Chance to Cast slvl 4 Frost Nova When Hit
Attacker Takes Damage of 3-10
+5-10% Chance to Block
~~~
~~~
Hitpower Helm
---
Full Helm
Jewel
Ith Rune
Perfect Sapphire
---
5% Chance to Cast slvl 4 Frost Nova When Hit
Attacker Takes Damage of 3-7
+25-50 Defense vs. Missiles
~~~
~~~
Hitpower Body Armor
---
Field Plate
Jewel
Nef Rune
Perfect Sapphire
---
5% Chance to Cast slvl 4 Frost Nova When Hit
Attacker Takes Damage of 3-7
10-20% Faster Hit Recovery
~~~
~~~
Hitpower Amulet
---
Amulet
Jewel
Thul Rune
Perfect Sapphire
---
5% Chance to Cast slvl 4 Frost Nova When Hit
Attacker Takes Damage of 3-10
Hit Causes Monster to Flee 5-15%
~~~
~~~
Hitpower Ring
---
Ring
Jewel
Amn Rune
Perfect Sapphire
---
5% Chance to Cast slvl 4 Frost Nova When Hit
Attacker Takes Damage of 3-6
+1-5 to Dexterity
~~~
~~~
Hitpower Weapon
---
Blunt Weapon
Jewel
Tir Rune
Perfect Sapphire
---
5% Chance to Cast slvl 4 Frost Nova When Hit
Attacker Takes Damage of 3-7
Enhanced Damage +35-60%
~~~


Blood: 


~~~
Blood Helm
---
Helm
Jewel
Ral Rune
Perfect Ruby
---
1-3% Life Stolen Per Hit
+10-20 to Life
5-10% Chance of Deadly Strike
~~~
~~~
Blood Boots
---
Light Plate Boots
Jewel
Eth Rune
Perfect Ruby
---
1-3% Life Stolen Per Hit
+10-20 to Life
Replenish Life +5-10
~~~
~~~
Blood Gloves
---
Heavy Gloves
Jewel
Nef Rune
Perfect Ruby
---
1-3% Life Stolen Per Hit
+10-20 to Life
5-10% Chance of Crushing Blow
~~~
~~~
Blood Belt
---
Belt
Jewel
Tal Rune
Perfect Ruby
---
1-3% Life Stolen Per Hit
+10-20 to Life
5-10% Chance of Open Wounds
~~~
~~~
Blood Shield
---
Spiked Shield
Jewel
Ith Rune
Perfect Ruby
---
1-3% Life Stolen Per Hit
+10-20 to Life
Attacker Takes Damage of 4-7
~~~
~~~
Blood Body Armor
---
Plate Mail
Jewel
Thul Rune
Perfect Ruby
---
1-3% Life Stolen Per Hit
+10-20 to Life
+1-3 Life After Killing Demon
~~~
~~~
Blood Amulet
---
Amulet
Jewel
Amn Rune
Perfect Ruby
---
1-4% Life Stolen Per Hit
+10-20 to Life
5-10% Faster Run/Walk
~~~
~~~
Blood Ring
---
Ring
Jewel
Sol Rune
Perfect Ruby
---
1-3% Life Stolen Per Hit
+10-20 to Life
+1-5 to Strength
~~~
~~~
Blood Weapon
---
Axe
Jewel
Ort Rune
Perfect Ruby
---
1-4% Life Stolen Per Hit
+10-20 to Life
Enhanced Damage +35-60%
~~~


Caster: 


~~~
Caster Helm
---
Mask
Jewel
Nef Rune
Perfect Amethyst
---
Regenerate Mana +4-10%
+10-20 to Mana
1-4% Mana Stolen Per Hit
~~~
~~~
Caster Boots
---
Boots
Jewel
Thul Rune
Perfect Amethyst
---
Regenerate Mana +4-10%
+10-20 to Mana
Maximum Mana +2-5%
~~~
~~~
Caster Gloves
---
Leather Gloves
Jewel
Ort Rune
Perfect Amethyst
---
Regenerate Mana +4-10%
+10-20 to Mana
+1-3 Mana After Each Kill
~~~
~~~
Caster Belt
---
Light Belt
Jewel
Ith Rune
Perfect Amethyst
---
Regenerate Mana +4-10%
+10-20 to Mana
Faster Cast Rate +5-10%
~~~
~~~
Caster Shield
---
Small Shield
Jewel
Eth Rune
Perfect Amethyst
---
Regenerate Mana +4-10%
+10-20 to Mana
Chance to Block +5-10%
~~~
~~~
Caster Body Armor
---
Light Plate
Jewel
Tal Rune
Perfect Amethyst
---
Regenerate Mana +4-12%
+10-20 to Mana
+1-3 Mana After Each Kill
~~~
~~~
Caster Amulet
---
Amulet
Jewel
Ral Rune
Perfect Amethyst
---
Regenerate Mana +4-10%
+10-20 to Mana
Faster Cast Rate +5-10%
~~~
~~~
Caster Ring
---
Ring
Jewel
Amn Rune
Perfect Amethyst
---
Regenerate Mana +4-10%
+10-20 to Mana
+1-5 to Energy
~~~
~~~
Caster Weapon
---
Scepter hoặc Wand hay Staff.
Jewel
Tir Rune
Perfect Amethyst
---
Regenerate Mana +4-10%
+10-20 to Mana
Maximum Mana +1-5%
~~~


Safety: 

~~~
Safety Helm
---
Crown
Jewel
Ith Rune
Perfect Emerald
---
Damage Reduced by 1-4
Magic Damage Reduced by 1-2
Enhanced Defense +10-30%
Lightning Resist +5-10%
~~~
~~~
Safety Boots
---
Plate Boots
Jewel
Ort Rune
Perfect Emerald
---
Damage Reduced by 1-4
Magic Damage Reduced by 1-2
Enhanced Defense +10-30%
Fire Resist +5-10%
~~~
~~~
Safety Gloves
---
Gauntlets
Jewel
Ral Rune
Perfect Emerald
---
Damage Reduced by 1-4
Magic Damage Reduced by 1-2
Enhanced Defense +10-30%
Cold Resist +5-10%
~~~
~~~
Safety Belt
---
Sash
Jewel
Tal Rune
Perfect Emerald
---
Damage Reduced by 1-4
Magic Damage Reduced by 1-2
Enhanced Defense +10-30%
Poison Resist +5-10%
~~~
~~~
Safety Shield
---
Kite Shield
Jewel
Nef Rune
Perfect Emerald
---
Damage Reduced by 1-4
Magic Damage Reduced by 1-2
Enhanced Defense +10-30%
Magic Resist +5-10%
~~~
~~~
Safety Body Armor
---
Breast Plate
Jewel
Eth Rune
Perfect Emerald
---
Damage Reduced by 1-4
Magic Damage Reduced by 1-2
Enhanced Defense +10-30%
Half Freeze Duration
~~~
~~~
Safety Amulet
---
Amulet
Jewel
Thul Rune
Perfect Emerald
---
Damage Reduced by 1-4
Magic Damage Reduced by 1-2
Chance to Block +1-10%
~~~
~~~
Safety Ring
---
Ring
Jewel
Amn Rune
Perfect Emerald
---
Damage Reduced by 1-4
Magic Damage Reduced by 1-2
+1-5 to Vitality
~~~
~~~
Safety Weapon
---
Spear
Jewel
Sol Rune
Perfect Emerald
---
Damage Reduced by 1-4
Magic Damage Reduced by 1-2
5-10% Enhanced Damage
~~~


Chú ý:
- Chất lượng đồ ghép ra không phụ thuộc vào chất lượng nguyên liệu đầu vào
- Các dòng fixed effects luôn có, ngoài ra có thể có dòng phụ rất ngon, ví dụ bao tay hitpower có thêm + skill cho bow/javelin/magic  hoặc caster amulet có +2 all skill
- Nên dùng char có lvl 71 trở lên và dùng nguyên liệu level cao nhất có thể để tăng tỉ lệ ra món ngon ( credit to AMX)
- Đồ ghép ra hoàn toàn random chỉ số, chúc các bạn may mắn Blush

amx

#2
Thứ 1: Nếu Copy nhớ ghi nguồn
Thứ 2:
Trích dẫn: Chất lượng đồ ghép ra không phụ thuộc vào chất lượng nguyên liệu, level của bạn v.v....
Mời bạn tham khảo qua 2 trang web mà mình vẫn lưu trong máy
http://diablo2.diablowiki.net/Crafting_Recipes
http://classic.battle.net/diablo2exp/ite...tems.shtml

Thân!
Nhìn đã biết đẹp trai rồi...

#3
cho mình hỏi là items dùng để craft là normal item? magic hay rare? :34:

amx

#4
Trích dẫn: cho mình hỏi là items dùng để craft là normal item? magic hay rare? 

Là magic bạn à, nghĩa là item màu xanh dương, còn jewel thì magic hay rare đều được

* Bổ sung cho bạn Kaiba:
     
Item cần sử dụng khi craft:

Helms:
       Hit Power: Magic Full Helm / Basinet / Giant Conch

       Blood: Magic Helm / Casque /Armet

       Caster: Magic Mask/Death Mask / Demonhead Mask

       Safety: Magic Crown / Grand Crown / Corona

Boots:
       Hit Power: Magic Chain / Mesh / Boneweave Boots

       Blood: Magic Light Plated Boots / Battle Boots / Mirrored Boots
   
       Caster: Magic Boots / Demonhide Boots / Wyrmhide Boots

       Safety: Magic Greaves / War Boots / Myrmidon Boots

Gloves:
       Hit Power: Magic Chain Gloves / Heavy Bracers / Vambraces

       Blood: Magic Heavy Gloves / Sharkskin Gloves / Vampirebone Gloves

       Caster: Magic Leather Gloves / Demonhide Gloves / Bramble Mitts

       Safety: Magic Gauntlets / War Gauntlets / Ogre Gauntlets

Belts:
       Hit Power: Magic Heavy Belt / Battle Belt / Troll Belt

       Blood: Magic Belt / Mesh Belt / Mithril Coil
    
       Caster: Magic Light Belt / Sharkskin Belt / Vampirefang Belt

       Safety: Magic Sash / Demonhide Sash / Spiderweb Sash

Shields:
       Hit Power: Magic Gothic Shield / Ancient Shield / Ward
   
       Blood: Magic Spiked Shield / Barbed Shield / Blade Barrier

       Caster: Magic Small Shield / Round Shield / Luna

       Safety: Magic Kite Shield / Dragon Shield / Monarch

Body:
       Hit Power: Magic Field Plate / Sharktooth Armor / Kraken Shell

       Blood: Magic Plate Mail / Templar Coat / Hellforge Plate

       Caster: Magic Light Plate / Mage Plate / Archon Plate

       Safety: Magic Breast Plate / Cuirass / Great Hauberk

Amulets: bất kỳ magic amulet nào

Rings: bất kỳ magic ring nào

Weapons:
       Hit Power: Magic Normal / Exceptional / Elite
                       Clubs
                       Hammers
                       Maces
                       Scepters
                       Staves
                       Wands
Trong đó:

        Hammers là:
                       War Hammer
                       Maul
                       Great Maul

        Clubs là:
                       Club
                       Spiked Club

        Maces là:
                       Mace
                       Flail
                       Morning Star

       Blood: Magic Normal / Exceptional / Elite Axe
      
       Caster: Magic Normal / Exceptional / Elite Scepters, Wands, Staves

       Safety: Magic Normal / Exceptional / Elite Spear or Javelin


Thân !
Nhìn đã biết đẹp trai rồi...

#5
có cách nào tăng tỉ lệ craft đồ ko :22:
mình craft hai chục cái chain glove mà chả đc cái nào ra hồn cả :42:

#6
Quan niệm cũ thì cho rằng dùng item có quality level từ 71 trở lên sẽ ra đồ ngon hơn, tuy nhiên craft vẫn chủ yếu do may mắn

amx

#7
Điều gì chứng tỏ khẳng định của bạn là đúng, đừng để những phán xét khách quan của mình làm ảnh hưởng đến newbie. Họ là những người mới, họ cần những dẫn chứng cụ thể mang tính chính xác. Nếu như với battle.net mà bạn vẫn phủ nhận thì chắc từ giờ mình cũng không nên tham khảo web đấy nữa. Có gì cứ hỏi Kaiba là ok rồi Smile
Nhìn đã biết đẹp trai rồi...

#8
thế rốt cuộc là lvl item có ảnh hưởng đến chất lượng craft ko :34:

#9
Chất lượng dòng ẩn thì bị ảnh hưởng bởi Level nhân vật craft đồ nhé, mình chú thích thêm là lvl nhân vật phải từ 71 trở lên để luôn đủ các dòng cố định, còn đương nhiên là cái item càng mạnh thì armor/damage của nó đương nhiên là cao rồi. Tuy nhiên mấy cái đồ kiểu bao tay thì chênh nhau 100-200 armor chẳng ảnh hưởng gì cả, cái bạn cần nhất là + skill của nó thôi. Bạn thử nghĩ xem bạn cứ chăm chăm tìm cái vampbraces thì 1 tuần tìm được bao nhiêu cái? , đem ghép thì tỉ lệ ra ngon là bao nhiêu, sẽ lâu kinh khủng mới ra dc 1 cái hitpower như ý đúng không? Vậy nên tớ mới nói là chất lượng item của những món ngon thì phần nhiều do may mắn thôi Sleepy 

amx

#10
Câu trả lời là có thưa bạn, tất cả những gì trong D2 đều có 1 quy luật, 1 công thức, 1 sự tính toán nào đó mà muốn biết mình phải tìm tòi. Game này đã quá cổ rồi, tất cả những ai còn chơi game này đều là fan trung thành của nó. Những guide về nó đều đã có hết rồi, chỉ là vì nhiều người ngại tìm kiếm. Và sẽ có những người tâm huyết của D2 tìm kiếm nó và đem về forum của mình để mọi người tham khảo.
Đúng là craft item hay farm item đều dựa trên may mắn để có sản phẩm tốt là chính, nhưng nếu bạn hiểu và theo đúng công thức hoặc quy luật của nó, mình nghĩ nó có thể nâng sự may mắn của bạn lên nhiều lần.
Bạn thử nghĩ với 1 char 0% mf vẫn farm ra SoJ. Và 1 char 500% mf cũng vẫn farm ra SoJ. Thế cái option "Better Chance of Getting Magic Item" sinh ra để làm gì. Và nếu item nào cũng như nhau vậy Level của Item sinh ra để làm gì.

Thân!
Nhìn đã biết đẹp trai rồi...Chuyển đến diễn đàn:


Những người đang xem chủ đề này:
1 khách

User Panel

Welcome guest, not a member yet?

Why not sign up today and start posting on out community forums.


  Register

Navigation


Forum software by © MyBB