Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Act II : The Infernal Gate

#1
Act III
The Infernal Gate
NPC


[TABLE="width: 700, align: center"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Alkor[/TD]
[TD]Asheara[/TD]
[TD]Deckard Cain[/TD]
[TD]Hratli[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD](Gambler)[/TD]
[TD](Mercenary Captain)[/TD]
[TD](Identify)[/TD]
[TD](Blacksmith)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Meshif[/TD]
[TD]Natalya[/TD]
[TD]Ormus[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD](Healer)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD](Trader)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


[TABLE="class: grid, width: 700, align: center"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]The Golden Bird [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cách nhận [/TD]
[TD]Nói chuyện với Alkor [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cách làm[/TD]
[TD]- Ra ngoài tìm các con boss , giết và lụm được : Jade Figurine,
- Sau đó đem về cho Cain xem
- Tiếp tục đưa cho Meshif để đổi thành Golden Bird
- Quay lại nói chuyện với Cain sao đó đưa cho Alkor để nhận thưởng .

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Vị trí[/TD]
[TD]N/A - Không xác định[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Phần thưởng[/TD]
[TD]1 bình + 20 HP[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[TABLE="class: grid, width: 700, align: center"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD] Blade of the Old Religion [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cách nhận[/TD]
[TD]Nói chuyện với Hratli [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cách làm[/TD]
[TD]- Tìm Unique Flayer tại Flayer Jungle giết nó và được The Gidbinn
- Sao đó đưa The Gidbinn cho Ormus
- Quay lại tìm Hratli rồi quay lại nói chuyện với Ormus để nhận thưởng[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Vị trí[/TD]
[TD]Flayer Jungle[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Phần thưởng[/TD]
[TD]1 rage ring[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[TABLE="class: grid, width: 700, align: center"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]Khalim's Will - Nhiệm vụ rắc rối , tiêu tốn nhiều thời gian nhất trong Act [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cách nhận[/TD]
[TD]Nói chuyện với lão Cain [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cách làm[/TD]
[TD]B1 :
- Tìm Spider Cavern tại Spider Forest. để lấy Khalim's Eye
B2 :
- Tìm Flayer Dungeon tại Flayer Jungle để lấy Khalim's Brain
B3 :
- Tìm Kurast Sewers. tại Kurast Bazaar trong Upper Kurast để lấy Khalim's Heart.
B4 :
- Giết boss tại chổ viên ngọc ở cuối Upper Kurast để lấy Khalim's Flail
B5 :
- Quăng hết toàn bộ vào Cube sao đó ép lại
- Đeo cây chùy vào đánh vào viên Orb để mở cửa . [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Vị trí[/TD]
[TD]Spider Carvern - Spider Forest - Flayer Dungeon - Flayer Jungle - Kurast Sewers
- Kurast Bazaar - Upper Kurast[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Phần thưởng[/TD]
[TD]Không có một phần thưởng nào[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Q4 : Lam Esen's Tome

Q5 : The Blackened Temple

Q6 : The Guardian

Bận tay - Tí làm tiếpChuyển đến diễn đàn:


Những người đang xem chủ đề này:
1 khách

User Panel

Welcome guest, not a member yet?

Why not sign up today and start posting on out community forums.


  Register

Navigation


Forum software by © MyBB